داستان کوتاه

ω

چیزی که به دنبالش بودید پیدا نشد، شاید جست‌وجوی دوباره شما را یاری کند.